Cục Đối ngoại Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất

08:29 | 29/05/2014

(Bqp.vn) - Ngày 28/5/2014, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập (28/5/1964 - 28/5/2014) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dự và gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Đối ngoại. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh, đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại Trung ương, Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch gắn Huân chương Quân công hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Đối ngoại.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại đã ôn lại quá trình 50 năm xây dựng, trưởng thành và gắn liền với hoạt động đối ngoại của QĐND Việt Nam. Trước những đòi hỏi khách quan của thực tiễn cách mạng, ngày 28/5/1964, Bộ Quốc phòng đã ra Quyết định số 62/QĐ-QP thành lập Cục Liên lạc Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) để giúp Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quản lý, chỉ đạo các hoạt động đối ngoại. Ngay sau khi được thành lập, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ của Cục Đối ngoại đã tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ, củng cố đội ngũ và thực sự trưởng thành cả về chính trị, tư tưởng lẫn tổ chức, đủ sức hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ mà Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng giao phó.

Từ cuối những năm 1970 cho đến khi đất nước thống nhất, Cục Đối ngoại đã triển khai và hoàn thành tốt 5 nhiệm vụ lớn, gồm: giải quyết mọi công tác liên quan đến nước ngoài của Bộ Quốc phòng, tiếp nhận sự giúp đỡ của quốc tế về vũ khí, trang bị kỹ thuật và hậu cần cho quân đội; bảo đảm hoạt động của các chuyên gia quân sự và tùy viên quân sự nước ngoài tại Việt Nam; tham gia củng cố liên minh chiến đấu với LLVT cách mạng Lào và Cam-pu-chia; đón và phối hợp tổ chức, giới thiệu kinh nghiệm đấu tranh chính trị, đấu tranh vũ trang và nghệ thuật tiến hành chiến tranh nhân dân với bạn bè quốc tế; trực tiếp tham gia đối ngoại quân sự ngay trong lòng địch trong thành phần Ủy ban liên hợp quân sự bốn bên để đấu tranh đòi Mỹ - ngụy thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Pa-ri… Trước đòi hỏi của nhu cầu mở rộng quan hệ, hợp tác quốc tế của quân đội, ngày 4/9/1989, Bộ trưởng Quốc phòng đã ra Quyết định đổi tên Cục Liên lạc Đối ngoại thành Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng với chức năng là cơ quan đầu ngành giúp Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) và Bộ Quốc phòng thực hiện các nhiệm vụ đối ngoại.

Thiếu tướng Vũ Chiến Thắng khẳng định, với chức năng và nhiệm vụ được giao, trong nửa thế kỷ qua, đối ngoại quốc phòng đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ XHCN; đã tranh thủ được nguồn lực từ bên ngoài để góp phần xây dựng quân đội, tăng cường sức mạnh quốc phòng của đất nước; đóng góp quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực và góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt là trong 10 năm gần đây, Cục Đối ngoại đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại, giúp Bộ Quốc phòng tăng cường quan hệ, hợp tác quốc phòng song phương, đưa các quan hệ, hợp tác quốc phòng với các đối tác chủ chốt ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng đa phương khu vực và toàn cầu.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Huân chương Quân công hạng Nhất là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước và là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực của tất cả cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng trong suốt 50 năm qua. Thượng tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, hiện nay tình hình thế giới và khu vực đang có những thay đổi, khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trở thành đầu tàu phát triển kinh tế của thế giới song khu vực này cũng đang đứng trước những thử thách nặng nề; đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, Cục Đối ngoại cần làm tốt một số vấn đề lớn sau:

Một là, chủ động nắm chắc tình hình thế giới, khu vực, nắm chắc các trục quan hệ giữa các nước lớn, đánh giá rõ tác động của các quan hệ đó đến Việt Nam, đặc biệt là theo dõi sát tình hình Biển Đông, qua đó tham mưu cho Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng trong việc hoạch định chủ trương, chính sách đối ngoại quốc phòng và xử lý đúng đắn các quan hệ cho phù hợp với tình hình mới.

Hai là, tích cực tham mưu, hướng dẫn và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân để triển khai tốt các nhiệm vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ cả về quan điểm, nguyên tắc và phương châm hội nhập theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 806 của Quân ủy Trung ương về Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Ba là, chủ động tăng cường triển khai quan hệ đối ngoại quốc phòng cả bình diện song phương và đa phương, đưa các mối quan hệ đi vào chiều sâu đạt hiệu quả thiết thực, trong đó chú trọng phát triển quan hệ với các nước láng giềng, các nước ASEAN, đối tác truyền thống và đối tác có lợi ích liên quan trực tiếp đến lợi ích của ta…

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch tin tưởng, thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cục Đối ngoại sẽ tiếp tục có bước trưởng thành mới về mọi mặt và sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và quân đội giao cho, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và xây dựng đất nước phồn vinh.

Phương Thành

File đính kèm :