Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam

(Bqp.vn) - Sáng 20/10, tại Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Chương trình hành động Quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh (Ban Chỉ đạo 504) tổ chức Hội nghị Đối tác phát triển khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

(Bqp.vn) - Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo quốc gia lần thứ II ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhằm đánh giá những thành tựu, kết quả trong giai đoạn 2011 - 2016 và tập trung thảo luận các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm đẩy mạnh các hoạt động quản lý, nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử trong thời gian tới để đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội.

Loading the player ...

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa In-đô-nê-xia thăm hữu nghị chính thức Việt Nam