Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

(Bqp.vn) - Sáng 5/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị.

Quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng

16:42 | 11/04/2017

(Bqp.vn) - Ngày 01/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 68/2017/TT- BQP, quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng.

Phát triển ngành Thông tin Khoa học quân sự theo hướng chính quy, hiện đại

23:00 | 05/04/2017

(Bqp.vn) - Qua 35 năm xây dựng, phát triển, đến nay Trung tâm Thông tin KHQS trở thành cơ quan đầu ngành toàn quân, có chức năng giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về công tác thông tin KHQS; tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác thông tin KHQS.

Tổng Bí thư Lê Duẩn với tư tưởng xây dựng Nhà nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ

20:09 | 05/04/2017

(Bqp.vn) - Tổng Bí thư Lê Duẩn là một nhà lãnh đạo kiệt xuất, một tư duy sáng tạo lớn của cách mạng Việt Nam, người học trò lỗi lạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân cũng như trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta, đồng chí Lê Duẩn luôn là một nhà lãnh đạo chiến lược sáng suốt, tư duy nhạy bén và có những quyết sách kịp thời.

Các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2017

13:19 | 05/04/2017

(Bqp.vn) - Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BQP ngày 11/3/2016, đã được sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 42/2017/TT-BQP ngày 27/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân đội và Công văn số 05/TSQS-NT ngày 16/02/2017 của Ban Tuyển sinh Quân sự (TSQS) Bộ Quốc phòng về hướng dẫn đăng ký sơ tuyển vào đại học, cao đẳng, trung cấp quân sự và đăng ký dự Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2017.

Công tác Thông tin Khoa học Quân sự trước yêu cầu mới của nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

17:59 | 04/04/2017

(Bqp.vn) - Hiện nay, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc có bước phát triển mới, đặt ra cho công tác thông tin khoa học quân sự (KHQS) mục tiêu, yêu cầu ngày càng cao.

Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

15:52 | 04/04/2017

(Bqp.vn) - Đồng chí là người có tầm nhìn chiến lược và lý luận sâu sắc, một nhân cách lớn, một người luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí; chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Vận dụng tư duy của đồng chí Lê Duẩn: “Gắn bó với nhân dân - Cội nguồn sức mạnh của Đảng” vào sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

15:52 | 04/04/2017

(Bqp.vn) - Đồng chí là người có tầm nhìn chiến lược và lý luận sâu sắc, một nhân cách lớn, một người luôn nêu cao tính tiên phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, tình thương yêu đồng bào, đồng chí; chăm lo xây dựng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; luôn luôn nêu cao nghị lực kiên cường, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Tư duy lý luận của đồng chí Lê Duẩn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân

16:44 | 03/04/2017

(Bqp.vn) - Đồng chí Lê Duẩn là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà hoạt động lý luận - thực tiễn sắc sảo, sáng tạo của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc.

Tư duy lý luận của đồng chí Lê Duẩn về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang nhân dân

16:44 | 03/04/2017

(Bqp.vn) - Đồng chí Lê Duẩn là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà lãnh đạo kiệt xuất, nhà hoạt động lý luận - thực tiễn sắc sảo, sáng tạo của Đảng, của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của dân tộc.

Thể lệ Cuộc vận động sáng tác Văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”

22:58 | 01/04/2017

(Bqp.vn) - Cổng TTĐT xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thể lệ Cuộc vận động sáng tác Văn học, nghệ thuật về “Tình đoàn kết chiến đấu ba nước Việt Nam - Lào - Cam-pu-chia”.

Trang  << | < | ... | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | > | >> |