Hà Giang đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn gắn với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

(Bqp.vn) - Ngày 8/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2015 và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Chủ động phòng, tránh một số bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa hè

18:20 | 09/05/2017

(Bqp.vn) - Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) ngày 9/5 cho biết: Mùa hè thường có những đợt nắng, nóng với nhiệt độ trong ngày ở mức cao từ 36 - 39 độ C, thậm chí có thể lên đến 40 độ C; đây cũng là điều kiện thuận lợi cho nhiều dịch bệnh bùng phát. Các dịch bệnh trong mùa hè có thể dễ lây lan nếu người dân không nâng cao ý thức phòng ngừa.

Hà Giang đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn gắn với tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ

10:05 | 09/05/2017

(Bqp.vn) - Ngày 8/5, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết Chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010 - 2015 và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Thủ tướng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

09:57 | 09/05/2017

(Bqp.vn) - Ngày 25/4/2017, Thủ tướng ban hành Quyết định số 574/QĐ-TTg về quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong quân đội

15:38 | 05/05/2017

(Bqp.vn) - Ngày 27/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 96/2017/TT- BQP, quy định về định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học đối với nhà giáo trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quy định mới về quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng

14:41 | 28/04/2017

(Bqp.vn) - Ngày 10/4/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 84/2017/TT- BQP, quy định quản lý đề tài khoa học và công nghệ trong Bộ Quốc phòng.

Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo QĐ sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ số 75/2013/QĐ-TTg

18:09 | 27/04/2017

(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 1575/KH-CT ngày 01/9/2016 của Tổng cục Chính trị QĐNDVN, đã được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt về việc nghiên cứu, khảo sát, xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của của Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị – Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định nêu trên.

Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

11:26 | 27/04/2017

(Bqp.vn) - Ngày 24/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

17:19 | 25/04/2017

(Bqp.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải

15:00 | 25/04/2017

(Bqp.vn) - Ngày 28/02/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 17/2017/TT-BTC hướng dẫn thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí hàng hải.

WHO kêu gọi các quốc gia tận dụng hết sức mạnh của vắc-xin

11:00 | 25/04/2017

(Bqp.vn) - Các loại vắc-xin ngăn chặn được 26 căn bệnh có nguy cơ gây chết người, song các quốc gia chưa tận dụng được hết sức mạnh của các vắc-xin. Đó là thông điệp được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhấn mạnh hôm 24/4 - ngày đầu tiên của Tuần lễ Tiêm chủng thế giới (24 - 30/4).

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |